2291036163 Μικράς Ασίας, Ανάβυσσος gpapa1975@gmail.com